Wat is Boeddhisme?

Boeddhisme wordt veelal gezien als een geloof, een geloof met een variëteit aan goden, maar niets is minder waar. Boeddhisme is de leer die gebaseerd is op het leven en onderricht van Gautuma Boeddha. Boeddha betekent niets meer dan de “verlichte” of “ontwaakte”. Iedereen kan Boeddha zijn, niemand uitgezonderd.

Wat is Boeddhisme?

Een Boeddha zoals Gautama Boeddha ziet zichzelf niet als leraar, leider of god, zoals vele hem is gaan beschouwen. Een verlicht iemand ziet zich gelijk aan de ander, niet ondergeschikt of boven iemand. De leer verwijst naar het inzicht in ons bestaan, die Guatama na een lange zoektocht en diepe meditatie verkreeg.

Vanuit dit inzicht ontstaat een grote helderheid van geest, waarbij men het ego loslaat en mee gaat met de stroom van het leven en geen weerstand biedt aan hetgeen wat is. Wanneer men geen weerstand meer biedt aan het leven, dit neemt zoals het is en men niet meer in dienst staat van zijn denken, vind men de rust en balans die we zo naarstig zoeken.

De leer van Boeddha is een gids, die voornamelijk bestaat uit handleidingen, handreikingen en verwijzen naar het zelfinzicht in deze. Het brengt je niet “daarheen” maar geeft je de richting naar. Je zult het zelf moeten “zien”, niemand kan je daar brengen of is een doel die je kunt bereiken. Maar ontwaken kan iedereen, mits men zich hiermee bezighoud.

Waarbij met het bezighouden van deze leefwijze je meer inzicht geeft in wat Boeddha heeft ervaren en je dit zodoende meer en meer kunt implementeren in je eigen leven, ontstaat er meer rust. Omdat je in begint te zien dat vele zaken triviaal zijn waar we ons nu mee bezighouden en je je meer bezighoud met datgene wat er echt toe doet. En dat is bezig zijn met en werken aan jezelf. Er is niemand zo belangrijk als jijzelf!

“Believe nothing, no matter where you read it, or who said it, no matter if I have said it, unless it agrees with your own reason and your own common sense.”

GAUTAMA BOEDDHA

In de boekenlijst vind je een mooi boek over de eenvoud de Boeddhisme.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *